Lånekalkyl

Lånebelopp:

Låneränta:

Lånebetalningsintervall:

  1 månad
  2 månader
  3 månader
  4 månader
  6 månader
  12 månader

Lånetyp:

  fasta amorteringar
  fasta betalningar

Ställ in tid för att betala tillbaka lånet:

Du kan prova hur lån som har fasta betalningar och lån som har fasta betalningar beter sig. Använd olika räntor och olika återbetalningstid för att se vad som är lånebetalningar, amorteringar och total räntekostnad.

Lån där amorteringen är fast

Betalningarna är inte desamma hela tiden. Du betalar lika mycket för lånebeloppet men olika belopp för räntor.

Låt oss anta att du tar 1000€ lån i två år. Räntan är 2% och du betalar årligen. Vid den första betalningen är kapitalbeloppet 500€ och räntan 20€. I den andra betalningen är kapitalbeloppet 500€ och räntan 10€. Så du gör betalningar: 520€ och 510€.

Om räntan går upp under återbetalningstiden blir betalningarna större på grund av ökad ränta. Om räntan går ner under återbetalningstiden blir betalningarna mindre på grund av minskad ränta.

Lån med fasta betalningar

Betalningarna är desamma hela tiden. Låt oss ta samma exempel som ovan: tvåårigt lån för 1000€ med 2% ränta och årliga betalningar. I lån med fasta betalningar är båda betalningarna 515,05€. I lån med fasta betalningar är den totala räntekostnaden högre. Det beror på att det inte blir lika mycket kapitalbelopp i början.

Om räntan går upp under återbetalningstiden blir återbetalningstiden längre. Om räntan går ner under återbetalningstiden blir återbetalningstiden kortare.