Tennis poängräkning

0 0 0  
0 0 0  

För att vinna du behöver:    Tie break:    

Du kan namnge spelarna som du vill. Lägg till poäng med knappen. Du kan ta bort poäng med knappen om det behövs. Symbolerna på räknarens vänstra sida berätta vem som passerar. Symbolerna berättar också vilken sida av fältet som ska passera. Till exempel innebär att spelaren måste passera från höger sida av sin egen halvdel.