Ränta på ränta kalkylator, sparräknare

Som ett resultat av sparkalkylatorn får du totalbeloppet och avkastningen på din investering. Du kan ge ett annat belopp för den första insättningen och för de efterföljande insättningarna. Om beloppet alltid är detsamma anger du samma värden i fälten. Om du vill kan du också ge bara det första sparbeloppet.

Ange räntan:

Den första insättningen:

Hur ofta efter första insättningen:

  en gång i månaden
  årligen

Följande insättningar:

Total tid:

Ränta på ränta

I kalkylatorn ovan kan slutbeloppet bli väldigt stort. Detta beror på den sammansatta ränteeffekten.

Låt oss anta att den årliga räntan är 5% och att du bara gör en initial investering på 1000 SEK. Du gör inga fler investeringar. Efter det första året får du 50 SEK i ränta. Det sparade beloppet ökar till 1050 SEK. Följande år kommer räntan inte att betalas på 1000 SEK, utan på 1050 SEK. Räntan betalas på den ackumulerade räntan. Den årliga räntan är nu 52,50 SEK. Det sparade beloppet blir 1102,50 SEK.

Om sparperioden är 20 år blir slutbeloppet 2653,30 SEK. Så du har fått en avkastning på 1653,30 SEK för din 1000 SEK investering.

Ovanstående är ett exempel på en sammansatt ränteberäkning. Ränta kan också beräknas på ett enkelt sätt. I denna metod beräknas ingen ränta på den tidigare upplupna räntan. På så sätt tillkommer endast 50 SEK i ränta årligen. I ett sådant fall med enkel ränta, skulle en 20-årig investering på 1000 SEK med 5% ränta ger 50 SEK varje år, dvs totalt 1000 SEK, och det slutliga beloppet skulle vara 2000 SEK.