Beräkna medelvärde

Beräkna medelvärde, standardavvikelse och median

Ange siffror nedan. Varje nummer i sin egen rad (max. 500):Räknaren beräknar följande: antal siffror, standardavvikelse, medelvärde. Dessutom får du numren arrangerad från den minsta till den största. Separata siffror efter newline. Klicka på knappen 'Beräkna' för att få resultatet. Till exempel kan du enkelt beräkna den genomsnittliga betyget för ett skolcertifikat. Medelvärdet beräknas genom att summera alla siffror och dela resultatet med antalet siffror. Standardavvikelse är också en användbar indikator. Det beskriver hur mycket siffrorna skiljer sig från genomsnittet i genomsnitt.


Webbplatser och räknare för varje dag:

Valutaomräknare  |  BMI räknare  |  Ny BMI  |  Kaloriräknare  |  Är du ett äpple eller en päron?  |  Metabolisk vikt  |  Mynt flip  |  Tennis poängräkning  |  Ordräknare och teckenräknare  |  Beräkna medelvärde