Beräkna medelvärde, standardavvikelse och median

Ange siffror nedan. Varje nummer i sin egen rad (max. 500):Räknaren beräknar följande: antal siffror, standardavvikelse, medelvärde. Dessutom får du numren arrangerad från den minsta till den största. Separata siffror efter newline. Klicka på knappen 'Beräkna' för att få resultatet. Till exempel kan du enkelt beräkna den genomsnittliga betyget för ett skolcertifikat. Medelvärdet beräknas genom att summera alla siffror och dela resultatet med antalet siffror. Standardavvikelse är också en användbar indikator. Det beskriver hur mycket siffrorna skiljer sig från genomsnittet i genomsnitt.

Hur beräknas det aritmetiska medelvärdet?

Det aritmetiska medelvärdet beräknas genom att addera siffrorna och dividera resultatet med antalet siffror. Låt oss till exempel ta siffrorna 4, 5, 9 och 10. Summan av dessa tal är 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Den erhållna summan 28 divideras med antalet siffror, dvs fyra. Detta ger 28 / 4 = 7. Genomsnittet av siffrorna 4, 5, 9 och 10 är därför 7.