Mynt flip

KRONA

Du kan ändra värdena på krona och klave nedan. Ordet kan bara innehålla 12 bokstäver. Du kan också lägga till fler sidor på myntet än bara två!


Du kan använda tjänsten som vanligt och få KRONA eller KLAVE. Sannolikheten för båda alternativen är lika. Du kan också ändra värdena på resultaten. Till exempel kan du direkt använda värden för 'simma', 'filmer' om dessa är dina alternativ. Du kan också öka antalet alternativ. Även då är sannolikheten för varje alternativ lika. Om du använder sex alternativ och nummer 1 till 6 har du gjort en tärning.