Mynt flip

KRONA

Du kan ändra värdena på krona och klave nedan. Ordet kan bara innehålla 12 bokstäver. Du kan också lägga till fler sidor på myntet än bara två!


Du kan använda tjänsten som vanligt och få KRONA eller KLAVE. Sannolikheten för båda alternativen är lika. Du kan också ändra värdena på resultaten. Till exempel kan du direkt använda värden för 'simma', 'filmer' om dessa är dina alternativ. Du kan också öka antalet alternativ. Även då är sannolikheten för varje alternativ lika. Om du använder sex alternativ och nummer 1 till 6 har du gjort en tärning.

Arkikoodi
Webbplatser och räknare för varje dag

Finland   Bulgarien   Tjeckien   Tyskland   Danmark   Estland   Spanien   Frankrike   Grekland   Ungern   Italien   Litauen   Lettland   Nederländerna   Norge   Polen   Portugal   Rumänien   Slovenien   Slovakien   Sverige   På engelska