Finns det någon beräkning saknas eller har du korrigeringar språk? Respons

Talet sänks med %.  

Fyll i två inmatningsfält och beräkna

Fyll i två värden.
% av =  
Exempel: 15% av 200 = 30
Fyll i två värden.
Ursprungliga priset på produkten:
Priset %
Slutliga försäljningspriset är
Exempel: Ursprungliga priset 60, 20% rabatt = Försäljningspris 48.

Du kan också räkna med exemplen nedan

Hur mycket är % av ?  
Hur många% är av
Första talet är . Andra talet är .
Vad är förändringen (ökning eller minskning) från första talet till andra talet?
= Hur många procenttal större eller mindre är det andra talet?
Talet höjs med %.  

Procenträknare
Priset reduceras / höjs med A %. Försäljningspriset är B
Hur mycket är A % av B?
Hur många % är A av B?
Hur många procenttal större eller mindre är det andra talet?
Talet A höjs med B %
Talet A sänks med B %


Finns det någon beräkning saknas eller har du korrigeringar språk? Respons